*Даний сайт це демо версія нової сторінки.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Новини

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.113.01

4/12/2021 98
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
ПЕРЕДЕРКО АНАТОЛІЯ ЛЕОНТІЙОВИЧА 
за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин
Тема дисертації:  «Теоретичні основи розвитку вимірювання вібрації і вібровипробувань в технічних системах».
Науковий консультант – Квасніков Володимир Павлович, Заслужений метролог України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету.
Офіційний опонент – Безвесільна Олена Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри приладобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;
Офіційний опонент – Тихан Мирослав Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальної мехатроніки та роботики Національного університету «Львівська політехніка»;
Офіційний опонент – Рудик Андрій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування.
 
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПАРАЩАНОВА В’ЯЧЕСЛАВА ГЕОРГІЙОВИЧА 
за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення 
Тема дисертації: «Метрологічне забезпечення випробування спряжених деталей на основі імпульсного модульованого струму».
Науковий керівник – Квасніков Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету.
Офіційний опонент – Васілевський Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, перший проректор з наукової педагогічної роботи з організації учбового процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету;
Офіційний опонент – Ваганов Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, заступник начальника Науково-впроваджувального центру філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» Акціонерного товариства «Українська залізниця».

 

З дисертаціями можна ознайомитися
в кімнаті наукових працівників ДУІТЗ
Розробникам
x

Зворотній зв'язок