*Даний сайт це демо версія нової сторінки.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Новини

Х Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

4/13/2021 100
07.04.2021 відбулось урочисте відкриття Х Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства».

Заступник голови програмного комітету конференції – Коломієць Л.В., проректор з навчальної роботи ДУІТЗ, д. т. н., професор.

Голова організаційного комітету – Захарченко Л.А., декан факультету Б та СК ДУІТЗ, к. е. н., проф.

Конференція працювала за 6 секціями:

-	Секція 1: «Сучасні тенденції та особливості розвитку економіки у світі та Україні: теорія, методологія, практика». Голова секції: д. е. н., проф. зав. каф ЕТ та УП Гранатуров В.М.
Модератор секції – к. е. н.,  доц.  каф. ЕТ та УП  ДУІТЗ Кораблінова І.А.

-	Секція 2: «Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства». Голова секції: д.е.н., доц. зав. каф. М та М Станкевич І.В.
Модератор секції – к. ф. н., доц., в. о. доц. каф. М та М, відповідальна за наукову роботу Ф Б та СК ДУІТЗ Бондаренко О.М.

-	 Секція 3: «Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства». Голова секції: д. е. н., зав. каф ЕП та КУ проф. Орлов В.М.
Модератор секції – викл. каф. ЕП та КУ ДУІТЗ Банкет Н.В.

-	Секція 4: «Політичне та соціальне управління в інформаційному суспільстві». Голова секції: д. ф. н., проф. зав. каф ФП та П Пальчинська М. В.
Модератор секції – к. соц. н., ст. викл., Ф Б та СК ДУІТЗ  Кондратьєва Н.О.

-	Секція 5: «Інфокомунікації як сектор економічного розвитку». Голова секції: д. т. н., проф., директор ННІ ІКПІ Стрелковська І. В.
Модератор секції – к. ф. н., доц., в .о. доц. каф. МЗ, відповідальна за наукову роботу ННІ ІКПІ ДУІТЗ Цира О. В.

-	6 Секція «Удосконалення систем управління шляхом впровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій». Голова секції – к.т.н., доц., зав. каф. КІТП і В  Флейта Ю. В.
Модератор секції – відповідальна за практичну підготовку каф. КІТП і В Марколенко Т.Д.

У пленарному засіданні взяли участь понад 75 учасників. На секціях конференції заслухано понад 50 доповідей. 

З вітальною промовою виступили: 
–	голова організаційного комітету – к. е. н., проф.,  декан  факультету  Б та СК ДУІТЗ Захарченко Лоліта Анатоліївна; 
–	голова 3 секції – д. е. н., проф., зав. каф. ЕП та КУ ДУІТЗ Орлов Василь Миколайович;
–	голова 1 секції – д. е .н., проф., зав. каф. ЕТ та УП ДУІТЗ Гранатуров Володимир Михайлович;
–	голова 4 секції – д. ф. н., проф., зав. каф  ФП та П  ДУІТЗ Пальчинська Мар’яна Вікторівна.
Розробникам
x

Зворотній зв'язок