*Даний сайт це демо версія нової сторінки.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Новини

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.816.01

4/19/2021 117
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1)	початок о 10:00 годині 06 травня 2021 р. 
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Макоганюк Анастасії Олегівни за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку.
Тема дисертації «Методи сплайн-функцій в теорії та практиці мереж мобільного зв’язку» 
Науковий керівник – Стрелковська Ірина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, в.о. директора навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку 
Офіційний опонент – Уривський Леонід Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Офіційний опонент – Лемешко Олександр Віталійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки.

2) початок о 12:00 годині 06 травня 2021 р.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ткачук Олени Вікторівні за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку. 
Тема дисертації «Відновлення сигналів зображень в умовах шумових завад методом інверсії вибіркових оцінок кореляційної матриці спостережень»
Науковий керівник – Скачков Валерій Вікторович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Наукового центру Військової академії (м. Одеса).
Офіційний опонент – Іохов Олександр Юрійович, доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри військового зв’язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України м. Харків; 
Офіційний опонент – Перелигін Борис Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища Одеського державного екологічного університету.

3) початок о 10:00 годині 07 травня 2021 р.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Розенвассера Дениса Михайловича за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку.
Тема дисертації «Кодові методи підвищення інформаційної ефективності волоконно-оптичних систем передавання»
Науковий керівник – Педяш Володимир Віталійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Телекомунікаційних систем Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.
Офіційний опонент – Уривський Леонід Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Офіційний опонент – Єременко Олександра Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В. В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки.
4) початок о 12:00 годині 07 травня 2021 р.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Пустового Богдана Леонідовича за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку.
Тема дисертації «Ефективність децентралізованого  управління наданням інтелектуальних сервісів в NGN з урахуванням самоподібності трафіку». 
Науковий керівник – Князєва Ніна Олексіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Комп’ютерна інженерія» Національного авіаційного університету.
Офіційний опонент – Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; 
Офіційний опонент – Соловська Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри комутаційних систем Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.

З дисертацією можна ознайомитися
в кімнаті наукових працівників 
Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку
Розробникам
x

Зворотній зв'язок